Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu podmiotowe » Rejestry, ewidencje, archiwa » 
Ostatnia aktualizacja: 06-07-2006 00:32:11

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry

 1. Rejestr pracowników przyjętych do pracy i zwalnianych- dyrektor
 2. Rejestr druków ścisłego zarachowania- referent administracyjny
 3. Rejestr uchwał Rady Rodziców i Zarządzeń dyrektora jednostki- dyrektor
 4. Rejestr szkoleń BHP- komórka BHP
 5. Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych- komórka BHP
 6. Rejestr czynników szkodliwych- komórka BHP
 7. Rejestr materiałów archiwalnych- księgowość
 8. Rejestr pracowników przechodzących na emeryturę- kadry
 9. Rejestr zwolnień lekarskich- kadry


Ewidencje

 1. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych- księgowość.
 2. Ewidencja materiałów biurowych, gospodarczych i środków czystości- referent administracyjny
 3. Ewidencja dzieci przyjętych do przedszkola- dyrektor
 4. Ewidencja odzieży ochronnej i roboczej- referent administracyjny
 5. Ewidencja pracowniczych badań profilaktycznych- kadry


Archiwum

Archiwum zakładowe w przedszkolu istnieje od 1993r.- komórka prowadząca- księgowość. Przechowywane są w nim dokumenty księgowe, płacowe oraz akta osobowe. Dane archiwalne udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Prowadzone rejestry, archiwa i ewidencje - pobierz